نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

رک 9 یونیت عمق 60 درب فلزی بادرب جانبی آلترو+سینی +پاور

 • نوع رک : دیواری
 • یونیت : 9 یونیت
 • درب رک : درب فلزی
 • متعلقات رک : 1 عدد سینی و پاور ماژول
 • عمق رک : 60 سانتی متر

رک 9 یونیت عمق 60 فریم فلزی بادرب جانبی آلترو+سینی +پاور

 • نوع رک : دیواری
 • یونیت : 9 یونیت
 • درب رک : فریم فلزی
 • متعلقات رک : 1 عدد سینی و پاور ماژول
 • عمق رک : 60 سانتی متر

رک 7 یونیت عمق 45 درب فلزی آلترو + سینی

 • نوع رک : دیواری
 • یونیت : 7 یونیت
 • درب رک : درب فلزی
 • متعلقات رک : 1 عدد سینی
 • عمق رک : 45 سانتی متر

رک 7 یونیت عمق 45 فریم فلزی آلترو + سینی

 • نوع رک : دیواری
 • یونیت : 7 یونیت
 • درب رک : فریم فلزی
 • متعلقات رک : 1 عدد سینی
 • عمق رک : 45 سانتی متر

رک 6 یونیت عمق 40 فریم فلزی آلترو + سینی

 • نوع رک : دیواری
 • یونیت : 6 یونیت
 • درب رک : فریم فلزی
 • متعلقات رک : 1 عدد سینی
 • عمق رک : 40 سانتی متر

رک 6 یونیت عمق 40 درب فلزی آلترو + سینی

 • نوع رک : دیواری
 • یونیت : 6 یونیت
 • درب رک : درب فلزی
 • متعلقات رک : 1 عدد سینی
 • عمق رک : 40 سانتی متر

رک 4 یونیت عمق 36 درب فلزی آلترو

 • نوع رک : دیواری
 • یونیت : 4 یونیت
 • درب رک : درب فلزی
 • متعلقات رک : 1 عدد سینی

رک 4 یونیت عمق 36 فریم فلزی آلترو

 • نوع رک : دیواری
 • یونیت : 4 یونیت
 • درب رک : فریم فلزی
 • متعلقات رک : 1 عدد سینی